حقوق از دست رفته سازمان میراث‌فرهنگی باز گردانده می‌شود
حقوق از دست رفته سازمان میراث‌فرهنگی باز گردانده می‌شود

معاون میراث‌فرهنگی کشور درحالی تاکید کرد که حقوق از دست رفته سازمان میراث‌فرهنگی کشور در دولت یازدهم پیگیری و مطالبه می‌شود که امروز سرنوشت خانه پیرنیا در آخرین روز از مزایده مشخص می‌شود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …