حقوق از دست رفته سازمان میراث‌فرهنگی باز گردانده می‌شود
حقوق از دست رفته سازمان میراث‌فرهنگی باز گردانده می‌شود

معاون میراث‌فرهنگی کشور درحالی تاکید کرد که حقوق از دست رفته سازمان میراث‌فرهنگی کشور در دولت یازدهم پیگیری و مطالبه می‌شود که امروز سرنوشت خانه پیرنیا در آخرین روز از مزایده مشخص می‌شود.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …