غم خانه‌های ظهیرالاسلام و پیرنیا در هفته مردان میراث‌فرهنگی


غم خانه‌های ظهیرالاسلام و پیرنیا در هفته مردان میراث‌فرهنگی

 

هفته‌ گذشته کلید میراث‌ف رهنگی با تخریب خانه‌ظهیرالاسلام  زده شد و با مزایده خانه پیرنیا به پایان رسید. در این میان اما رئیس سازمان میراث‌فرهنگی نیز با زدن مهر باطل به نگاه سیاسی بر سازمان میراث‌ فرهنگی مواضع خود را نسبت به تخریب‌ها و اقدامات متولیان جهت حفظ میراث‌ فرهنگی اعلام کرد.

 

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …