تراريخته ها محيط زيست را تصرف مي کنند؟

بهزاد قره ياضي، مدير گروه فناوريهاي مرکز تحقيقات استراتژيک کشور و رئيس انجمن ايمني زيستي : رئيس جمهور همکاران خود را تا کنون با مطالعه و تدبير بسيار زيادي انتخاب کرده و در ادامه هم قطعاً چنين رويه اي خواهد داشت.

به گفته وي، در بين گزينه هايي که بر اساس اخبار منتشر شده براي رياست سازمان محيط زيست مطرح هستند روز گذشته يکي از مشاوران رئيس جمهور در جديدترين خبر سه گزينه را براي رياست سازمان مطرح کرده که به طور قطع انتخاب نهايي دکتر روحاني هر يک از آنها که باشد مورد حمايت و پشتيباني ويژه جامعه علمي کشور خواهند بود.

وي با بيان انيکه دکتر نيره خوش خلق سيما هم در بين کساني که اهل علم و دانش هستند و در بين انجمن هاي علمي چهره شناخته شده است، افزود: تسلط وي به سه زبان زنده دنيا و همچنين قرابت تخصصي و رشته تحصيلي وي با محيط زيست از مهمترين امتيازات اين گزينه جديد رياست سازمان محيط زيست است.

قره ياضي با اشاره به اينکه خوش خلق سيما بيش از دو دهه تجربه عضويت در هيات علمي سازمان تحقيقات کشاورزي را دارد يادآور شد: او از بنيان گذاران موسسه تحقيقات بيوتکنولوژي کشاورزي به عنوان يکي از بالنده ترين واحدهاي پژوهشي کشور است.

رئيس انجمن ايمني زيستي اظهار داشت: خوش خلق سيما تمام عرصه هاي طبيعي کشور را با هدف حفاظت از تنوع زيستي براي نمونه برداري گياهي و پالايش زيستي پيموده است و يکي از متخصصان در علم بايو رمديشن است لذا درک عميقي از مشکلات زيست محيطي کشور دارد.

به گفته قره ياضي، براي خش خلق سيما هم مهمتنري چالش اصلي کشور بحران آب، خشک شدن درياچه اروميه و ساير تالاب ها و آب هاي کوچک و بزرگ سرزمين است.

وي افزود: خوش خلق سينما پديده ريزگردها، انتشار دانه هاي نمک و کاهش تنوع زيستي را از جمله عوارض بحران آب مي داند و به همين دليل رسيدگي به اين معضل اساسي که ده ها استان کشور را تحت تاثير قرار داد را در برنامه خود دارد.

رئيس انجمن ايمني زيستي تصريح کرد: آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ، کاهش تنوع زيستي و به ويژه کاهش درون گونه اي از ديگر مواردي است که وي در برنامه هاي خود به آن پرداخته است.

قره‌ياضي عدم توجه به انتخاب درست کادر سازماني و عدم استفاده کافي از نيروهاي متخصص محيط زيست در گذشته را يکي ديگر از معضلات سازمان محيط زيست مي داند و انتخاب و تکيه بر متخصصان، کارشناسان و نيروهاي درون سازماني از ديگر مواردي است که توجه خوش خلق سيما را به خود جلب کرده است.

به گفته وي، استفاده از فناوري هاي نو چه براي مديريت محيط زيست و چه بخش هاي کشاورزي و پزشکي در رابطه با محيط زيست از جمله وجوه مشترک دکتر خوش خلق سيما و کلانتري است و از امتيازات آن دو حمايت ويژه انجمن هاي علمي کشور به واسطه حضور طولاني مدت آنها در اين انجمن ها است.

قره ياضي در پاسخ به اينکه حضور و فعاليت دکتر خوش خلق سيما در بحث هاي بيوتکنولوژي و ايمني زيستي که در گذشته همواره مورد انتقاد برخي از کارشناسان و صاحب نظران محيط زيست بوده در صورت انتخاب وي به عنوان رئيس سازمان محيط زيست مشکل آفرين نمي شود افزود: همه گزينه هايي که در حال حاضر براي سازمان محيط زيست مطرح مي شوند بنا بر استفاده از فناوريهاي نو در محيط زيست را دارند و در گذشته هم اين گونه نبوده که کارشناسان محيط زيست با بيوتکنولوژي مشکل داشته باشند که برگزاري همايش بيوتکنولوژي براي محيط زيست در سازمان محيط زيست در زمان محمدي زاده گواه اين مطلب است.

 

Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …