انعقاد تفاهم نامه پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و پژوهشگاه هاي معتبر اروپايي

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اشاره به لزوم افزايش سطح علمي اعضاء هيات علمي پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي خواستار انعقاد قرار داد با پژوهشگاه هاي معتبر اروپايي براي تحصيل اعضاء هيات علمي در مقطع phd شد.

به گزارش ميراث آريا(chtn)، «دکتر محمد شريف ملک زاده» پيش از ظهر امروز در آئين گشايش مجدد کتابخانه پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور که در سالن اجتماعات اين سازمان واقع در سي تير برگزار شد گفت: پژوهشگاه ميراث فرهنگي يکي از مهمترين مراکز پژوهشي در کشور است که بايد با برنامه ريزي صحيح و منظم از ظرفيت ها و توانمندي هاي کارشناسان و اعضاء هيات علمي اين پژوهشگاه استفاده کرد.

وي با اشاره به لزوم افزايش ارتقاء سطح علمي پژوهشگاه پيشنهاد داد پژوهشگاه ميراث فرهنگي با برخي از پژوهشگاه هاي معتبر اروپايي به منظور تحصيل کارشناسان و اعضاء هيات علمي خود در مقطع phd تفاهم نامه امضاء کند.

دکتر ملک زاده با بيان اينکه پژوهشگاه ميراث فرهنگي نقش مهمي در تحقيق و پژوهش در حوزه هاي گوناگون و مرتبط با ميراث فرهنگي دارد افزود: ظرفيت هاي موجود در پژوهشگاه ميراث فرهنگي بايد به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گيرد.

وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشاره به اخبار برخي از خبرگزاري ها درباره کتابخانه پژوهشگاه ميراث فرهنگي اضافه کرد: دربرخي از سايت ها مطالب انتقادي در خصوص کتابخانه پژوهشگاه ميراث فرهنگي درج شده است که در پاسخ به اين خبرگزاري ها بايد گفت کتابخانه پژوهشگاه ميراث فرهنگي در همين مکان فعال است و افراد مي توانند از اين کتابخانه استفاده کنند.

وي کتابخانه را قلب پژوهشگاه ميراث فرهنگي ذکر کرد و افزود: اسناد و کتب موجود در اين کتابخانه مي تواند کمک بزرگي به تحقيق و پژوهش در حوزه هاي مختلف کند.
معاون رئيس جمهور هم چنين خاطر نشان کرد: يکي از مهمترين موضوعاتي که در پژوهشگاه بايد مورد توجه قرار گيرد تکميل و راه اندازي بانک اسناد ديجيتال پژوهشگاه است که هرچه سريع تر بايد اين بانک راه ندازي شود.

دکتر ملک زاده هم چنين با اشاره به ظرفيت هاي فراوان پژوهشگاه ميراث فرهنگي خاطر نشان کرد: در پژوهشگاه ميراث فرهنگي افراد با تجربه اي حضور دارند که با برنامه ريزي مي توان از تجربه و ظرفيت اين افراد استفاده کرد .

در اين مراسم دکتر پريسا محمدي رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز در سخناني با بيان اينکه کتابخانه قلب پژوهشگاه است است گفت: از اينکه بار ديگر شاهد افتتاح و گشايش کتابخانه پژوهشگاه هستم بسيار خوشحال و خرسندم و از دکتر ملک زاده معاون رئيس جمهور که به طور جدي موضوع گشايش مجدد کتابخانه را مورد توجه قرار داده و آن را پيگيري کردند تشکر مي کنم.

وي افزود: افتتاح اين کتابخانه مي تواند کمک بزرگي به تحقيق و پژوهش در اين پژوهشگاه باشد.

در پايان اين مراسم، کتابخانه پژوهشگاه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور با حضور دکتر محمد شريف ملک زاده معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ، آتوسا مومني معاون ميراث فرهنگي کشور ، پريسا محمدي رئيس پژوهشگاه ميراث فرهنگي و جمعي از مديران ارشد سازمان ميراث فرهنگي افتتاح شد

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …