یوزپلنگانی که با بلاها دویده‌اندکمتر از ۷۰ یوز در ایران باقی مانده است


یوزپلنگانی که با بلاها دویده‌اند

اینکه ۹ شهریور، از خدا بی خبری سه توله یوز که به همراه مادرشان در حال آب خوردن هستند را به قصد کشت بزند تا آن روز بشود روز ملی یوزپلنگ؛ اتفاق خوشی نیست. اما باز جای شکرش باقی است که یک روز توی سال بشود روز یوزپلنگانی که بلاها کشیده اند توی این سرزمین که حالا کمتر از ۷۰ تای‌شان توی دشت های ایران بدوند، دشتی اگر بماند از صدقه سر جاده سازی.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …