چاه نفت تهران کجاست / صدور ۶۳ میلیون مترمربع مجوز ساخت در ۲ سالتراکم‌فروشی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ شدت بیشتری گرفت


چاه نفت تهران کجاست / صدور ۶۳ میلیون مترمربع مجوز ساخت در ۲ سال

چاه نفت تهران کجاست؟ هر کسی نشانی این چاه را نداند شهرداری خوب آن را می‌شناسد. زمین تهران را اگر در آسمان‌اش ضرب کنیم هزاران میلیارد تومان پول می‌شود. بودجه ۱۲ هزار میلیارد تومانی شهرداری هم به بلندپروازی‌های مدیران این سازمان ارتباط دارد هم به مجوز ساخت و ساز و تراکمی که در این شهر شلوغ صادر شده است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …