یوزپلنگ
یوزپلنگیوزپلنگ ایران سالهاست به نماد و سمبل طبیعت ایران تبدیل شده است. تمام دشت زیر نظر اوست. کوچکترین حرکت طعمه را با بینایی قوی زیر نظر می‌گیرد.یوزپلنگ ایرانی در سالهای اخیر با خطر انقراض روبرو است.


Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …