عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست درباره یوز آسیایی قابل دفاع نیستپرونده: عضو فراکسیون محیط زیست مجلس:


عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست درباره یوز آسیایی قابل دفاع نیست

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به وضعیت نابسامان یوزپلنگ در ایران می‌گوید «عملکرد سازمان حفاظت از محیط زیست درباره حفاظت از یوزپلنگ ایرانی درخشان و قابل دفاع نیست».

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …