مانع از بین رفتن میراث طبیعی و تاریخی همدان شویدنامه همدانی ها به رییس سازمان محیط زیست و میراث فرهنگی


مانع از بین رفتن میراث طبیعی و تاریخی همدان شوید

جمعی از اساتید، متخصصان و دوستداران میراث فرهنگی همدان در نامه‌ای از رییس سازمان محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی خواستار رسیدگی به تخریب های اخیر در این شهر کهن و توقف قطع درختان آن شدند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …