جهان‌نما یکی دو میلیارد دیگر بگیرد کوتاه می‌آیدستون‌های مزاحم جهان‌نما طلبکار شدند:


جهان‌نما یکی دو میلیارد دیگر بگیرد کوتاه می‌آید

با اینکه این روزها جهان‌نما دیگر پروا و سماجت گذشته را ندارد اما هنوز کشمکش‌های شهرداری با میراث‌فرهنگی و استانداری بر سر کوتاه کردن برجی که هیچ وقت کوتاه نیامده پایان نگرفته است. مسئولان شهرداری و شورای شهر اصفهان برای حذف ۴ ستون اضافی همچنان منتظر تسویه حساب میراث‌فرهنگی و استانداری هستند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …