جهان‌نما یکی دو میلیارد دیگر بگیرد کوتاه می‌آیدستون‌های مزاحم جهان‌نما طلبکار شدند:


جهان‌نما یکی دو میلیارد دیگر بگیرد کوتاه می‌آید

با اینکه این روزها جهان‌نما دیگر پروا و سماجت گذشته را ندارد اما هنوز کشمکش‌های شهرداری با میراث‌فرهنگی و استانداری بر سر کوتاه کردن برجی که هیچ وقت کوتاه نیامده پایان نگرفته است. مسئولان شهرداری و شورای شهر اصفهان برای حذف ۴ ستون اضافی همچنان منتظر تسویه حساب میراث‌فرهنگی و استانداری هستند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …