شهرداری حساب‌های ساختگی به شورا ارائه کردجریان هزاران میلیارد تومان تخلف شهرداری از زبان شکیب:


شهرداری حساب‌های ساختگی به شورا ارائه کرد

خیلی بی‌حوصله و کمی عصبی توی اتاقش نشسته بود. وارد که شدم هنوز ناهارش روی میز روبرو بود. گفتم بعد از اینکه ناهارتان را خوردید می‌آیم. از اطرافیان پرسیدم چه اتفاقی افتاده گفتند جلسه شورا را به نشانه اعتراض ترک کرده است. حمزه شکیب،‌ عضو همیشه منتقد شورای شهر روزهای آخر شورا را با دلخوری گذراند. شهرداری تفریغ بودجه‌هایش را بدون بررسی درست تصویب کرد و اعضای شورا هم زیاد مته به خشخاش نگذاشتند. حرف‌های او از تجربه‌اش در شورای سوم شنیدنی است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …