بازدید خبرنگاران از مخزن موزه ملک
بازدید خبرنگاران از مخزن موزه ملکگنجینه و مخزن موزه ملک برای اولین بار مورد بازدید اصحاب رسانه‌ قرار گرفت.


Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …