مجوز ۲ شرکت هواپیمایی داخلی غیرفعال لغوشد


مجوز ۲ شرکت هواپیمایی داخلی غیرفعال لغوشد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: به منظور جلوگیری از رقابت مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی، با در نظر گرفتن سوابق شرکت های هواپیمایی پروانه بهره برداری ۲شرکت هواپیمایی لغو شد.

 

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …