مدیرعامل راه‌آهن کیست؟
مدیرعامل راه‌آهن کیست؟

شنیده‌ها حاکی از انتخاب مدیرعامل جدید شرکت راه‌آهن دارد.گفته می‌شود دکتر محسن پورآقایی که در دولت‌های پیشین عهده دار مسئولیت شرکت رجاء بود یکی از مهمترین گزینه‌های انتخاب شده برای ریاست راه‌آهن است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …