ویزای واحد برای شش کشور خلیج فارس
ویزای واحد برای شش کشور خلیج فارس

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به زودی دارای ویزای واحد می شوند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …