ویزای واحد برای شش کشور خلیج فارس
ویزای واحد برای شش کشور خلیج فارس

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به زودی دارای ویزای واحد می شوند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …