۱۰ میلیون گردشگر برابر با یک میلیون فرصت شغلیاشتغال زایی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


۱۰ میلیون گردشگر برابر با یک میلیون فرصت شغلی

آخرین آمارها حاکی از آن است که بیشترین نرخ بیکاری در ایران متعلق به شهرهایی هستند که جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی منحصر به فردی دارند. کارشناسان می‌گویند تنها برای ۵ تا ۱۰ میلیون گردشگر حدود ۵۰۰ هزار تا یک میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌شود. گفته می‌شود که در حال حاضر از هر ۱۰ تا ۱۵ شغل در جهان، یک شغل در زمینه گردشگری است.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …