مدیران اتوبوسی رفتنی شدند
مدیران اتوبوسی رفتنی شدندطی ۸ سال گذشته، انتخاب مدیران غیرمتخصص در پست‏های کلیدی سازمان میراث فرهنگی، ضربه مهلکی به بدنه این سازمان وارد کرد. شاید به جرات بتوان گفت که برخی از آن مدیران مصداق صبحت‏های رئیس جمهور در اولین جلسه مطبوعاتی هستند که گفت برخی اتوبوسی بدون بلیط آمدند و اتوبوسی هم برمی‏گردند.


Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …