غارت افسارگسیخته میراث فرهنگی سوریه را متوقف کنیدهشدار یونسکو به همه طرف های درگیر درسوریه:


غارت افسارگسیخته میراث فرهنگی سوریه را متوقف کنید

یونسکو با هشدار نسبت به گسترش تخریب درمیراث فرهنگی سوریه از همه طرف‌های درگیر خواست تا روند نابودی افسارگسیخته آثار تاریخی وفرهنگی دراین کشور را متوقف کنند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …