داستان ایران؛ روایتی نو، نگاهی تازهبرنامه شنیداری فرهنگ‌ساز (۱)


داستان ایران؛ روایتی نو، نگاهی تازه


نوشتن از تاریخ ایران همواره دغدغه بسیاری از پژوهشگران بوده و هست؛ این‌بار اما «فریدون جنیدی» با نگاهی تازه سراغ روایتی نو از تاریخ ایران رفته‌است؛ روایتی که تحت عنوان «داستان ایران» به چاپ رسیده و با نثر فارسی سره نگارش شده‌است. آنچه می‌شونید نخستین برنامه فرهنگ‌ساز است که در گفتگویی با فریدون جنیدی به بحث پیرامون این کتاب می‌پردازد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …