اولین گردهمایی دوستداران محیط زیست “آرمه”
اولین گردهمایی دوستداران محیط زیست ‘آرمه’اولین گردهمایی دوستداران محیط زیست ‘آرمه’ روز ۱۴ شهریور در کوهستان درکه برگزار شد. آرمه که با هدف پاکسازی و ترویج حفاظت از محیط زیست تشکیل شده از این پس پنج شنبه هرهفته به پاکسازی مسیرهای اصلی این محیط طبیعی اقدام خواهد کرد. در اولین گردهمایی این گروه درحدفاصل میدان درکه تا آبشار ‘کارا’ ی درکه زباله ها جمع آوری شده و به مبدا انتقال داده شد. توزیع کیسه زباله و دستکش و ترغیب کوه پیمایان علاقمند به پاکسازی محیط نیز همزمان با جمع آوری زباله ها توسط اعضای گروه انجام شد.


Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …