مشتاقم در صحنه باشم


محمدرضا شجریان:

مشتاقم در صحنه باشم

نوبت به دومین نمایشگاه‌ سازهای سنتی شجریان رسید. هنرمندی که هرچند مدتی‌است کنسرتی در ایران نداشته اما دست از تلاش برای ارتقاء موسیقی ایرانی برنداشته است. مخالفان همچنان صف کشیده‌اند اما شجریان به آنچه اعتقاد دارد عمل می‌کند. می‌گوید به صداهای تازه نیازمندیم و سازهای تازه می‌سازد. لابلای حرف‌هایش تاکید می‌کند که در صورت فراهم بودم شرایط حاضر در ایران کنسرت بدهد.

 

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …