مشتاقم در صحنه باشم


محمدرضا شجریان:

مشتاقم در صحنه باشم

نوبت به دومین نمایشگاه‌ سازهای سنتی شجریان رسید. هنرمندی که هرچند مدتی‌است کنسرتی در ایران نداشته اما دست از تلاش برای ارتقاء موسیقی ایرانی برنداشته است. مخالفان همچنان صف کشیده‌اند اما شجریان به آنچه اعتقاد دارد عمل می‌کند. می‌گوید به صداهای تازه نیازمندیم و سازهای تازه می‌سازد. لابلای حرف‌هایش تاکید می‌کند که در صورت فراهم بودم شرایط حاضر در ایران کنسرت بدهد.

 

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …