صنايع دستي ايران قابل ستايش است

00000000

رييس منطقه آسيا و اقيانوسيه شوراي جهاني صنايع دستي گفت: تمامي صنايع دستي ايران زيبا و قابل ستايش هستند.

غدا هيجاوي، ضمن بيان اين مطلب که براي دومين بار به ايران سفر کرده است، افزود: در اين سفر نيز اطلاعات مفيد و جالبي از صنايع دستي و هنرهاي سنتي ايران کسب کردم.

وي که براي حضور در نمايشگاه ملي صنايع دستي به کشورمان آمده است، تصريح کرد: نمايشگاه ملي صنايع دستي نسبت به نمايشگاه سال هاي گذشته به مراتب بهتر و بزرگتر بود.

هيجاوي يادآور شد: با توجه به تنوع صنايع دستي ايران و طرح ها و نقشه هاي بي نظيري که در اين نمايشگاه به چشم مي خورد، بايد زمان بيشتري به برگزاري اينگونه نمايشگاه ها در طول سال اختصاص داده شود.

رييس منطقه آسيا و اقيانوسيه شوراي جهاني صنايع دستي همچنين معرفي صنايع دستي ايران به بازارهاي جهاني را يک ضرورت دانست و تصريح کرد: حضور هنرمندان ايراني و صنايع دستي آنها در نمايشگاه هاي منطقه و جهان فرصت مناسبي براي بازاريابي و معرفي اين کالاها است.

هيجاوي از مهمترين صنايع دستي کشورش کويت به دست بافته ها اشاره کرد و گفت: به دليل وجود منابع نفتي مردم کويت از توليد صنايع دستي دست کشيده اند اما مسوولين اين کشور تلاش مي کنند تا با استفاده از پيشکسوتان و هنرمندان بازمانده توليد صنايع دستي را احيا کنند.

غدا هيجاوي داراي دکتراي تاريخ و معماري اسلامي است و سال گذشته براي دوره 2014 تا 2016 رياست منطقه آسيا و اقيانوسيه شوراي جهاني صنايع دستي انتخاب شد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …