کوک ساعت شمس العماره ناکوک شدگرد و خاک بی توجهی روی میراث جهانی پایتخت نشست


کوک ساعت شمس العماره ناکوک شد

آیا دیگر صدای زنگ‌ ساعت شمس‌العماره در ارگ تاریخی پایتخت طنین نمی‌اندازد؟ این روزها ساعت شمس‌العماره که با آن همه تبلیغات صدایش بعد از ۸۰ سال در آمده بود، ناکوک شده است. گاهی بی‌ربط به صدا در می‌آید، گاهی می‌ایستد. کاخ گلستان دوباره گرد و خاک بی‌توجهی رویش نشسته است. نه تنها ساعتش بلکه موزه‌های آن هم در رخوت و سکوت به سر می‌برند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …