میراث فرهنگی؛ از معاونت رئیس جمهور تا وزارتخانهمجلس تصمیم گیری خواهد کرد؛


میراث فرهنگی؛ از معاونت رئیس جمهور تا وزارتخانه

گویا داستان تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تمام شدنی نیست. نمایندگان مجلس نهم هنوز به نظر واحدی در این باره نرسیده اند. برخی از لزوم وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی سخن می گویند و برخی دیگر معتقدند با آغاز به کار محمد علی نجفی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، پیگیری تبدیل سازمان به وزارتخانه لازم نیست و باید منتظر عملکرد مسئولان جدید سازمان در روزهای آینده بود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …