ساخت دیوار یخی برای جلوگیری از نشت آلودگی به اقیانوس آرام
ساخت دیوار یخی برای جلوگیری از نشت آلودگی به اقیانوس آرام

دولت ژاپن به منظور جلوگیری از نشت مواد خطرناک اتمی قصد دارد دیوار یخی عظیمی را گرداگرد نیروگاه سانحه دیده فوکوشیما داییچی بسازد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …