ایرانگرد نیوز

بافت هرند فرو می‌ریزد، فریادرسی نیستساخت و ساز در دل بازار تاریخی


بافت هرند فرو می‌ریزد، فریادرسی نیست

بافت تاریخی هرند نه تنها از باد و باران به فرسایش رسیده بلکه این روزها شهرداری اصفهان هم در دل این بافت تاریخی مجوز ساخت وساز زورخانه داده است. با این مجوز بام و دیوار خانه های تاریخی بر سر هم آوار شدند. هرچند سازمان میراث فرهنگی به کسی اجازه تخریب و ساخت وساز نمی‌دهد اما شهرداری حالا ستون های بتونی زورخانه را بر سر بازار تاریخی علم کرده و گوشش به هشدارهای سازمان میراث فرهنگی بدهکار نیست.

خروج از نسخه موبایل