برای پرداخت بدهی؛ اصرار از شرکت فرودگاه‌ها انکار از شرکت نفت


شرکت نفت ۲۹۰ میلیارد ریال بدهکار است

برای پرداخت بدهی؛ اصرار از شرکت فرودگاه‌ها انکار از شرکت نفت

 

ظاهراً میراث مالی دولت دهم برای یازدهم تمامی ندارد. هر چه از قبول مسئولیت دولت یازدهم برای ساماندهی وضیعت اقتصادی کشور می‌گذرد مشکلات بیشتری نمایان می‌شود این طور که به نظر می‌رسد همه چیز برای دولت از بدهی‌ها آغاز شده‌است.

 

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …