محسن نریمان مدیرعامل شرکت عمران‌ شهرهای جدید شد


آغاز خانه تکانی در حوزه حمل و نقل :

محسن نریمان مدیرعامل شرکت عمران‌ شهرهای جدید شد

‘محسن نریمان’ به جای ‘محمد هادی رستمیان’ مدیریت شرکت عمران شهرهای جدید را برعهده گرفت.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …