خوزستان ۸۳۹ اثر ثبت ملی داردمدیر کل میراث فرهنگی خوزستان خبر داد


خوزستان ۸۳۹ اثر ثبت ملی دارد

مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان از وجود ۸۳۹ اثر ثبت ملی شده در استان خبر داد و گفت: آثار دیگری نیز در نوبت ثبت هستند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …