خوزستان ۸۳۹ اثر ثبت ملی داردمدیر کل میراث فرهنگی خوزستان خبر داد


خوزستان ۸۳۹ اثر ثبت ملی دارد

مدیر کل میراث فرهنگی خوزستان از وجود ۸۳۹ اثر ثبت ملی شده در استان خبر داد و گفت: آثار دیگری نیز در نوبت ثبت هستند.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …