نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را عوض کنیدپیشنهاد نماینده انجمن نقاشان ایران:


نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را عوض کنید

نماینده انجمن هنرمندان نقاش خواستار تغییر نام ‘وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی’ به ‘وزارت فرهنگ و هنر’ شد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …