دولت نباید آقا بالا سر بخش خصوصی باشدوزیر راه وشهرسازی در تودیع و معارفه مدیرعامل راه‌آهن:


دولت نباید آقا بالا سر بخش خصوصی باشد

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل راه‌آهن گفت: « تمامی مسئولیت های توسع‌ایه بخش بار و مسافری باید از حیطه وظایف راه‌اهن خارج شده و بخش خصوصی واگذار شود.در حقیقت نباید دولت آقا بالا سر بخش خصوصی باشد یا در مورد وظایف و مسئولیت‌های این بخش دخالت کند.»

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …