کمتر از یک سال تا خشک شدن کامل بخش جنوبی دریاچه ارومیهتا پایان تابستان ۹۳ فاجعه در شمال غرب ایران رخ می دهد


کمتر از یک سال تا خشک شدن کامل بخش جنوبی دریاچه ارومیه

بررسی های کارشناسی نشان می دهد که دریاچه ارومیه تا وقوع فاجعه فاصله ای ندارد. برآوردها حاکی از آن است که تا پایان تابستان سال آینده، بخش جنوبی دریاچه ارومیه به جز در محدوده پل میانگذر، به طور کامل خشک خواهد شد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …