ابتکار دولت اميد براي محيط زيست

 

رئيس سازمان محيط زيست در جلسه معارفه خود از دولت يازدهم درخواست کرد که ابقاي شوراي عالي محيط زيست را که خواسته اي کم هزينه است در دستور کار خود قراردهد.

به گزارش ایرانگرد نیوز، معصومه ابتکار در جلسه توديع و معارفه روساي سازمان محيط زيست که بعد از ظهر چهارشنبه در پارک پرديسان برگزار شد با بيان اين مطلب افزود: انحلال و تنزل شوراي عالي محيط زيست اقدامي غير قانوني بود چرا که جايگاه اين شورا جايگاهي است با نظارت فرابخشي رئيس جمهور، لذا از دولت يازدهم مي خواهيم بر اساس وعده هايي که پيش از انتخابات داده بودند ابقاي اين شوراي عالي را که خواسته بسيار کمي است در دستور کار فوري خود قرار دهد.

وي با بيان اينکه فردا در دومين روز کاري خود سفري به اروميه خواهم داشت اظهار کرد: کارهايي که از سال 81 آغاز شده بود و بنا به دلايلي از سال 84 تا کنون متوقف شده بود را براي احياي اين درياچه دنبال خواهم کرد اميدوارم که قواي سه گانه براي اين مهم همکاري کنند.

وي يکي از مهمترين برنامه هاي خود را اصلاح و تقويت حکمراني و يا حکم روايي محيط زيست در کشور عنوان کرد و افزود: مديريت کلان محيط زيست در کشور مساله بسيار مهمي است که در اين سالها توجه چنداني به آن نشده اما در حال حاضر با توجه به اهداف توسعه پايدار و چالش هايي که محيط زيست کشور با آن مواج است توانمندي اين سازمان و توقيف حکمراني محيط زيست در کشور امري اجتناب ناپذير است.

وي با بيان اينکه اولين حضورش در هيات دولت صبح امروز با مقوله مهم و نگران کننده آب در کشور همزمان بود تصريح کرد: يکي از چالشهاي مهم زيستي کشور هم در حال حاضر مقوله آب، رودخانه ها، تالاب ها و درياچه هاست که اميدوارم با همکاري فرابخشي ديگر دستگاهها، قواي سه گانه، مردم و تشکل هاي غير دولتي بتوانم مديريت اصولي در اين خصوص پايه ريزي کنم.

وي با اشاره به اينکه در نظام مردم سالاري کار دولتها که با آراي مردم سر کار مي آيند ادامه مسيري است به سوي اهداف بلند و متعالي تاکيد کرد: مردم با راي آگاهانه اي که در خرداد 92 به اصلاح، تغيير، اعتدال و تدبير دادند اتفاق بزرگي را در کشور رقم زدند و من قول مي دهم که پس از اين در محيط زيست کشور نيز اتفاقات مهمي رخ دهد و اين آرامش، سربلندي و اعتماد عمومي که دستاورد صبر و استقامت و پايداري مردم طي سالهاي اخير با محدوديتها و مشکلات داخلي و بين المللي است را در محيط زيست نيز به بار بنشانيم.

وي با بيان اينکه قدردان مردم هستيم که در اين دوران سخت اميد خود را از دست ندادند تاکيد کرد: دولت تدبير و اميد برنامه هاي موثري براي بهبود وضعيت محيط زيست کشور دارد اما اين برنامه ها زمان مي برد و نبايد انتظار معجزه داشته باشيم. چرا که به جز لطف خدا و همکاري و مشارکت مردم نمي توان اميد به بهبود وضعيت محيط زيست داشت.

وي با اشاره به اينکه در بند دهم برنامه هاي دولت به طور مبسوط به موضوع محيط زيست پرداخته شده ياداور شد: اعضاي هيات دولت قسم نامه اي را قرائت کردند که در آن تعهد دادند از منابع طبيعي و محيط زيست حفاظت کنند که اين به نوبه خود اتفاق بسيار مهمي براي محيط زيست کشور است.

ابتکار با بيان اينکه دولتها به دليل اينکه بيشترين منابع، امکانات و قدرت را دارند مهمترين تخريب کنندگان محيط زيست هستند اظهار داشت: چنانچه اقدامات دولت با رصد مردم، قانون و چارچوب هاي دانش بنيان مهار نشود به خصوص در زمينه هاي زيست محيطي آسيب هاي جدي به اين حوزه وارد خواهد شد لذا از فعالان زيست محيطي مردمي و رسانه ها تقاضا مي کنم که با جديت اعمال دولت و سازمان محيط زيست را ارزيابي و رصد کنند.

به گفته وي، دستگاه هاي دولتي بايد هزينه زيادي بکنند تا بتوانند اشکالات خو د را مميزي و ارزيابي کنند اما در عرصه هاي زيست محيطي به دليل نگاه تخصصي خبرنگاران و فعالان مردمي و رصد دائم آنان اين موهبت به صورت رايگان در اختيار محيط زيست قرار دارد که اميدواريم بتوانيم از انتقادات و پيشنهادات راه گشاي رسانه ها و بخش مردمي نهايت استفاده بکنيم.

وي با اشاره به اينکه اولين مصوبه دولت يازدهم رسيدگي به وضعت درياچه اروميه بود ياداور شد: اميدواريم مردم هم چنان مطالبات زيست محيطي خود را شجاعانه پي گيري کرده و از حقوق طبيعي خود کوتاه نيايند.

وي افزود: حفاظت از تنوع زيستي، جنگلهاي طبيعي، منابع آب، تالاب ها ، رودخانه ها، درياها، کوهستانها، ريزگردها را از ديگر اولويتهاي اين سازمان که نيازمند عزم ملي و بکار گيري ديپلماسي زيست محيطي براي روابط بهتر با دنيا و استفاده از ابزارها و امکانات بين المللي است عنوان کرد.

ابتکار با اشاره به آخرين مصوبه شوراي شهر سوم تهران مبني بر همراهي شهر تهران با پروتکل کيوتو براي کاهش گازهاي گلخانه اي يادآور شد: اگر خودمان بخواهيم عضو مهمي در جامعه جهاني هستيم و مي توانيم از پتانسيل استفاده بکنيم.

وي همچنين آموزش و فرهنگ سازي عمومي از مهمترين برنامه هاي محيط زيست عنوان کرد و يادآور شد: باورهاي زيست محيطي همواره در مردم ايران وجود داشته فقط بايد فرصتي فراهم شود تا اين باورها بازخواني و اين فرهنگ به عمل ترجمه شود چرا که ديگر فرصتي براي تکرار اشتباه خود و ديگران نداريم و نمي توانيم در جا بزنيم يا عقب برويم لذا کفش ها و کلاها را محکم ببنديد که از قطار پرشتاب حفاظ از محيط زيست جا نمانيم.

:: دانلود فایل ضمیمه ()

Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …