تعیین معاون گردشگری از بخش خصوصی راه‌گشای این حوزه خواهد بود


رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران:

تعیین معاون گردشگری از بخش خصوصی راه‌گشای این حوزه خواهد بود

عزل و نصب‌های رییس سازمان میراث و گردشگری همچنان ادامه داد اما تعیین معاون جدید گردشگری همچنان در ابهام است. در این میان به اعتقاد رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران تنها تعیین معاون گردشگری از بخش خصوصی می‌تواند راه‌گشای این حوزه باشد.

 

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …