پسماندهای شهرستان شیرگاه، بلای جان جنگل هیرکانیانباشت زباله بدون حفاظت در قلب منطقه حفاظت شده


پسماندهای شهرستان شیرگاه، بلای جان جنگل هیرکانی

گزارش تعدادی از فعالان محیط زیست حاکی از آن است که زباله های منطقه شیرگاه در منطقه ای حفاظت شده در قلب جنگل های هیرکانی انباشته می شود. این محل دفن، نه نگهبانی دارد و نه حفاظ بتنی برای جلوگیری از خروج زباله ها به درون جنگل، نه حتی سیستمی برای جمع آوری شیرآبه های بسیار سمی این زباله ها.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …