موفقیت چین درجذب گردشگر با سیاست آزادی ویزای ۷۲ ساعته در۴ شهر
موفقیت چین درجذب گردشگر با سیاست آزادی ویزای ۷۲ ساعته در۴ شهر

چین با سیاست سفر آزاد و معاف از ویزا برای ۷۲ ساعت که در۴ شهر بزرگ این کشور به اجرا درآمد، موفق به جذب هزاران گردشگر عبوری به کشور شد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …