۱۰ هزار کیلومتر خط آهن کجا ساخته شد؟


سلسله وعده‌های فراموش شده!

۱۰ هزار کیلومتر خط آهن کجا ساخته شد؟

درحالی علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی پیشین در هر شرایطی از افتتاح ۱۰ هزار کیلومتر راه‌آهن سخن می گفت که ظاهراَ نه تنها این وسعت از خط راه‌آهن ساخته نشده بلکه همه آنها فقط شعاربوده و پی‌گیری آن به فراموشی سپرده شد.

 

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …