کردواني: عمر آبي ايران تا 60 سال ديگر است


به گزارش خبرنگار محيط زسيت خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه سمنان، پروفسور پرويز کردواني در جلسه شوراي شهر گرمسار، تصريح کرد: بايد براي کم آبي فکري اساسي کرد و يکي از مهمترين مشکلات ما در استفاده از آب اين است که اولويت استفاده از آب‌هاي سطحي اين است که از آب‌هاي سطحي براي مصارف شرب و صنعتي استفاده مي‌شود و از اين آب براي مصارف کشاورزي استفاده نمي‌شود.

اين چهره ماندگار کشوري خاطرنشان کرد: متاسفانه يکي از تبعات جبران ناپذير کم آبي و عدم استفاده از آب در مصارف کشاورزي آمار افزايش مهاجرت از روستاها به سوي شهرها است.

وي افزود: دو مشکلي که در حال حاضر دنيا را به خود معطوف کرده و بسياري در صدد رفع آن هستند مشکل فقر و نفت است، اما اين دو معضل با برنامه‌ريزي داراي چاره است، در حقيقت مي‌توان با برنامه‌ريزي فقر را زدود و براي نفت هم جايگزين مشخص کرد، اما آب در حال حاضر يکي از مشکلات بزرگ دنياست و هيچ جايگزيني هم براي آن نمي‌توان تعيين کرد.

تروريسم آبي يکي از دلايل کم آبي در برخي از شهرستان‌ها

اين کويرشناس گرمساري، اظهارکرد : مهاجرت‌هاي زيست محيطي و تروريسم آبي جزو دلايلي است که برخي از شهرهاي کشور را با بي آبي روبرو کرده است.

وي گفت: مقدار آب در هر کشور به ميزان بارش آن بستگي دارد که بارش آن آب‌هاي سطحي – سطحي راکد و زير زميني را تشکيل مي‌دهد و بارندگي نيز در هر منطقه و کشوري منوط به قرار گرفتن آن در عرض جغرافيايي و ارتفاعات آن است که متاسفانه کشور ما از لحاظ عرض جغرافيايي و ارتفاعات در موقعيت خوبي نيست و به همين دليل بارش زيادي در کشور نيست.

تا چند سال آينده در کشور مجبور به استفاده از آب‌هاي غيرمتعارف هستيم

به گفته کردواني يکي از راهکارهاي جلوگيري از کم آبي استفاده از آب‌هاي غير متعارف است، به طوري که در کشورهاي پيشرفته حدود 50 سال است که از آب‌هاي فاضلابي استفاده مي کنند تا از آب‌هاي سالم براي مصارف آشاميدني استفاده کنند.

وي گفت: يکي از راه‌هاي استفاده از آبهاي غير متعارف، استفاده از آب‌هاي فاضلابي و پاکسازي آن و استفاده مجدد از آن است، اما راه دوم جمع آوري آب باران است که کشور استراليا در اين زمينه پيش قدم بوده است و در شهرهاي کوچک در پشت بام‌ها مخازني را براي جمع آوري آب باران تعبييه مي‌کنند تا پس از پر شدن بتوانند از آب استفاده مجدد کنند.

کردوني استفاده از آب شور و رطوبت هوا و استفاده از آب مجازي را نيز به عنوان 3 راهکار ديگر براي استفاده از کارهاي غير متعارف نام برد.

از دستگاه‌هاي تصفيه آب خانگي استفاده نکنيد

کردواني افزود: متاسفانه امروزه استفاده از دستگاه‌هاي تصفيه آب خانگي در بسياري از شهرها به ويژه گرمسار به دليل شور بودن آب رواج پيدا کرده است، اما اين دستگاه‌ها مضرات بسياري را براي بدن به همراه خواهند داشت، زيرا اين دستگاه‌ها آب مقطر توليد مي‌کنند و اين امر مي‌تواند براي بدن سرطان زا نيز باشند.

وي ادامه داد: در آب خوراکي حتما بايد يد و سديم وجود داشته باشد.

کردواني گفت: افراط در استفاده از آب در سال‌هاي اخير بسيار زياد شده است، ابتدا براي مصارف مختلف از قنات‌ها استفاده مي‌کردند و بعد از چاه‌هاي عميق و نيمه عميق از سال 40 تا 55 اما در ابتداي انقلاب چاه‌هاي غير مجاز بسياري حفر شد و در حال حاضر بسياري از چاه‌هاي شهري در شهرهاي مختلف زايد است.

وي افزود: همين استفاده نادرست از چاه‌ها و تبديل آنها از نيمه عميق به عميق سبب شده است که بسياري از دشت‌ها ديگر غير قابل استفاده شوند.

کردواني ادامه داد: وقتي سطح آب‌ها پايين برود و قنات‌ها خشک شود آبها نيز به تبع شور مي‌شوند و آرتزين‌ها به چاه‌هاي معمولي تبديل مي‌شود و به تدريج بيابان‌ها پيشروي پيدا کرده است و بسياري از مراتع به بيابان تبديل مي‌شود.

کويرها تا چند سال ديگر تعطيل مي‌شوند

اين دکتراي خاک شناسي گفت: منبع حيات کوير آب‌هاي زيرزميني است و آب‌هاي سطحي منبع حيات آن نيست، وقتي آنقدر از آب چاه‌ها در شهرها استفاده مي‌کنند آب به کوير نمي‌رسد و در نتيجه کوير از بين مي‌رود.

وي با بيان اينکه امروز ديگر کويرها مايع بدبختي نيستند، تصريح کرد: از املاح، گياهان و جاذبه‌هاي توريستي آن مي‌توان استفاده‌هاي زيادي کرد، بنابراين مديريت کلان کشوري موظف است مردم را آگاه سازد و براي اين آگاه سازي راهکار نيز به مردم ارائه دهد.

وي گفت: مردم بايد با خطر کم آبي آشنا شوند و آنرا لمس کنند، مردم بايد بدانند اين آبي که در اختيار دارند هميشگي نيست و نحوه صحيح استفاده آن را ياد بگيرند.

استاد برجسته کويرشناسي با اشاره به بهره‌برداري 16 سد در سال جاري، گفت: با اين تعداد سد، حدود 178 سد در کشور داريم و همين سدها نيز تا 35 تا 40 سال ديگر بي‌آب خواهند شد.

به گفته کردواني سدها عمر مفيدي دارند رسوب سدها را نمي‌توان به راحتي گرفت و براي عدم بروز اين مشکل بايد قبل از احداث سدها بايد سدهاي بالا دستي ايجاد کرد.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …