عزم دولت براي پايان دادن به بحران درياچه‌ اروميه


دکتر معصومه ابتکار در اولين جلسه کارگروه نجات درياچه اروميه افزود: تشکيل کارگروه نجات پارک ملي درياچه اروميه توسط دولت تدبير و اميد، در راستاي تحقق اهداف بلند زيست محيطي براي منطقه و کشور مي‌باشد.

وي تصريح کرد: از سال 79 در سازمان محيط زيست در مورد اين مساله هشدار داده بوديم اما فکر مي‌کرديم کندتر اتفاق بيافتد، ولي متاسفانه زودتر از آن چيزي که فکر مي‌کرديم با بحران مواجه شديم. اکنون مطلع هستيم که خشک شدن درياچه اروميه چه عواقبي بر روي کشاورزي و مردم منطقه دارد.
رييس سازمان محيط زيست ادامه داد: در اواخر دهه هفتاد نيز مطالعاتي انجام شد و طرح‌هاي جامع و تفصيلي تقديم گشت و در همان سال‌ها تمام نگراني‌ها از جانب ما اعلام شده بود.

وي در رابطه با اقدامات صورت گرفته ادامه داد: اکنون بحث و برنامه‌ريزي انجام گرفته، اراده سياسي بين دستگاه‌ها به وجود آمده و با مشارکت وسيع مردم و عزم جدي جوامع محلي، اين مشکل حل خواهد شد. اگر با همکاري مردم همراه نشود يا به نتيجه نخواهيم رسيد يا با دشواري‌هاي بسيار زيادي مواجه خواهيم شد.

ابتکار خاطرنشان کرد: اکنون بايد بيش از هرچيزي به اجرايي کردن اين طرح‌ها بيانديشيم و اين مساله بايد به طور مستمر پايش شود تا ديگر شاهد تکرار آن نباشيم.

عزم دولت براي پايان دادن به بحران درياچه‌ اروميه

چيت‌چيان وزير نيرو نيز با اشاره به جزئيات اولين جلسه کارگروه نجات درياچه اروميه ، هدف از برگزاري اين جلسه را آشنايي با نظرات مديران استان و بازديد از درياچه اروميه عنوان کرد و افزود: در جلسه اول کارگروه گزارش‌هاي تهيه شده را بررسي کرديم که همه اعضا در مورد اطلاعات پايه اتفاق نظر داشتند و تصميمات ستادي که قبلا اخذ شده بود، مورد تاييد قرار گرفت؛ البته تصميمات مربوط به آنها نخواهد بود اما نيازي به بررسي مجدد 24 راهکار اتخاذ شده نداريم و از آن عبور کرده‌ايم.

وي تصريح کرد: تصميم به تشکيل کميته تخصصي گرفته‌ايم تا از ظرفيت‌هاي مراکز تحقيقاتي، دانشگاهي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اين زمينه استفاده کنيم. همچنين در هفته اول مهر همايشي برگزار خواهد شد تا متخصصين نظرات خود را پيرامون مساله درياچه اروميه مطرح کنند.

به گزارش ايسنا، وزير نيرو ادامه داد: دولت عزم خود را براي پايان دادن به اين مشکل و متوقف ساختن روند خشک شدن درياچه‌اروميه جزم کرده است. اما همانطور که آقاي جلال‌زاده گفته‌اند، حل نهايي نيازمند زمان و همکاري مردم سه استان آذربايجان غربي، شرقي و کردستان خواهد بود. آنچه که مسلم است، درياچه يکسري ورودي و خروجي دارد. ورودي‌ها عبارتند از بارش، آب‌هاي زيرزميني و آب‌هاي سطحي و خروجي‌ها آبي که تبخير مي‌شوند.
وزير نيرو تاکيد کرد: مهم‌ترين عامل خشک شدن درياچه اروميه کاهش بارش، برداشت بي‌رويه آب‌هاي زيرزميني و کاهش آب‌هاي سطحي است که بايد اين مشکلات برطرف شود.

وي خاطرنشان کرد: تصميمات دولت از سوي مردم پشتيباني خواهد شد، مطمئنيم با عزم ملي، اين وضعيت نگران‌کننده تمام خواهد شد و شاهد حيات پرنشاط درياچه اروميه خواهيم بود.

همچنين جواد جهانگيرزاده نماينده مردم اروميه در خانه ملت در اين کارگروه گفت: تعطيلي کشاورزي راه مناسبي براي حل بحران درياچه اروميه نيست.

وي اظهار کرد: ما چند صدهزار اراضي کشاورزي در استان داريم. براي حل مشکل نمي‌توان زندگي مردم را گرفت. سال 1374 آب درياچه در بالاترين سطح خود در چند دهه اخير قرار داشت. مشکل از وقتي آغاز شد که آب زرينه‌رود را به آذربايجان‌شرقي منتقل کردند و اکنون صحبت از انتقال آب ارس به شمال شرق درياچه اروميه مي‌شود. شمال شرق درياچه اروميه يعني دشت‌هاي آذربايجان شرقي.
وي تصريح کرد: آقاي وزير شما يک ميليون نفر را چگونه مي‌خواهيد منتقل کنيد. براي اين جمعيت چگونه مسکن تهيه خواهيد کرد. هزينه تهيه مسکن براي اين مردم ميزاني بالغ بر 300 هزار ميليارد ريال خواهد بود. کار درياچه از بحران گذشته است. درياچه مرد. اکنون بايد مشکي بپوشيم و در کنار آن به عزاداري مشغول باشيم.

نماينده مردم اروميه در مجلس ادامه داد: اکنون يک قطره از آب تلخه‌رود به درياچه اروميه نمي‌رسد. از طرفي جلوي آب ارس از پل‌دشت گرفته شد. دوستان ما در آذربايجان شرقي توجه داشته باشند اين بادها قبل از هرکسي در چشم خود تبريزي‌ها خواهد رفت.
وي افزود: گفته مي‌شود از روش يونيزاسيون براي بارورسازي ابرها استفاده مي‌شود. اين اقدام سرطان را در منطقه افزايش خواهد داد. اخيرا نيز شنيدم که خشک شدن درياچه اروميه موجب افزايش 1.8 درجه‌اي دماي استان شده است. مي‌گوييم اعتبار کافي وجود ندارد اما يک هزار و 800 ميليارد ريال صرف سدسازي شده است.
جهانگيرزاده گفت: مشکل مبنايي درياچه اروميه نبود ساختار دقيق است. اميدواريم جلسات بعدي با حضور شخص رييس جمهور برگزار شود. مسائلي که در اين جلسه مطرح شد، براي ما تکراري بود. ما نيازمند انجام اقدامات فوري و در راس آنها توقف طرح‌هاي موازي هستيم.

نماينده مردم مياندوآب در مجلس: آب آشاميدني در مياندوآب ليتري 200 تومان است!
به گزارش ايسنا، در ادامه عيسي‌زاده، نماينده مردم مياندوآب در مجلس گفت: آب آشاميدني در مياندوآب ليتري 200 تومان است. حتي امکان حفر چاه در اين منطقه وجود ندارد، چراکه آب‌هاي زيرزميني شور شده‌اند.
وي ادامه داد: زماني که بچه بودم پدرم مي‌گفت که مواظب باش در اين کانال‌ها غرق نشوي. اکنون که 52 سال سن دارم، کانال‌هاي مياندوآب هنوز به اتمام نرسيده‌اند. آقاي وزير اين مسائل قابل قبول نيست. لطفا اقدامات لازم را جهت حل مشکلات اين منطقه انجام دهيد.
عيسي‌زاده اظهار کرد: مردم اين منطقه از کشاورزي و دامپروري امرار معاش مي‌کنند. اگر جايگزين مناسبي براي اينها نباشد، ضربه ديگر به مردم وارد مي‌شود و در اين صورت بايد به فکر مهاجرت دسته‌جمعي به اطراف بهشت‌زهرا باشيم.
وي با اشاره به جلسه راي اعتماد به وزير نيرو گفت: پيامکي در اين جلسه به بنده رسيد که در آن ذکر شده بود با آقاي وزير مخالفت نکنيد در عوض مجوز 10 حلقه چاه بگيريد که هنوز اين پيامک را نگه داشته‌ام.
استاندار آذربايجان‌غربي: بدون همراهي مردم کاري از دست دولتي‌ها برنمي‌آيد

به گزارش ايسنا، جلال‌زاده، استاندار آذربايجان غربي گفت: چند دهه غفلت در مديريت حوضه آبخيز، توسعه بي‌رويه کشاورزي، افزايش سدسازي و تغييرات اقليمي مولفه‌هاي اصلي به وجودن بحران درياچه اروميه هستند.

وي اظهار کرد: روز چهارشنبه در جلسه سازمان آب منطقه‌اي آذربايجان غربي رقم ناراحت‌کننده‌اي از چاه‌هاي غيرمجاز آذربايجان‌غربي، شرقي و کردستان مطرح شد. همچنين توسعه کشاورزي در اين سه استان رقم نگران‌کننده‌اي را به ما نشان مي‌دهد.

جلال‌زاده افزود: سطح اراضي کشاورزي از 350 هزار به 900 هزار افزايش يافته است که از اين ميزان کل زمين‌هايي که در آنها از کشاورزي مدرن استفاده مي‌شود، به 55 هزار هکتار نمي‌رسد. در سال‌هاي گذشت اقدامات کارشناسي مناسبي انجام و 24 راهکار اتخاذ شده است.

وي ادامه داد: پروژه انتقال آب نيز از سال‌ها قبل آغاز گشته است. اگر بتوانيم اعتبارات لازم را به اين پروژه تزريق کنيم، مي‌توانيم تا پايان سال 1394 اولين گام بزرگ در جهت حل مشکل درياچه اروميه را برداشته باشيم و اين طرح را به اتمام برسانيم.

استاندار آذربايجان‌غربي در پايان گفت: البته مردم نيز بايد توجه داشته باشند که اين بحران بدون همراهي آنان رفع نخواهد شد و اگر کمک مردم نباشد کاري از دست ما و دولتي‌ها برنمي‌آيد.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …