یک میلیون و صد هزار تومان در آینده بسیار نزدیک در حساب زائران خواهد بود/رییس بانک ملی خبر داد:


یک میلیون و صد هزار تومان در آینده بسیار نزدیک در حساب زائران خواهد بود/

زائران تمتع ۹۲ پس از واریز ۹۰۰ هزار تومانی که از سوی سازمان حج و زیارت به حسابشان واریز شد در آینده‌ای بسیار نزدیک شاید همین فردا می‌توانند منتظر واریز یک میلیون و صد هزار تومان از سوی بانک ملی به حساب‌هایشان باشند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …