یادداشتی بر فرآیند ثبت جهانی ایران از ابتدا تاکنون
یادداشتی بر فرآیند ثبت جهانی ایران از ابتدا تاکنون

این یادداشت از طرف برخی کارشناسان حوزه ثبت جهانی در پاسخ به مطلبی که در خبرگزاری میراث فرهنگی با عنوان نجفی و میراث دولت روحانی منتشر شده، بدلیل غیر مستند بودن گزارش و عدم اطلاع کافی نویسنده از مسایل فنی مربوطه و تضییع حق افرادی که در طول سالهای زیاد با مشقت فراوان، زحماتی را متحمل شده اند، آورده شده است. گرچه در مورد دوره ها و عملکردها نیز رعایت امانت در بیان حقیقت نشده که جداگانه باید به آن پرداخته گردد ولی بدلیل ارتباط کاری با حوزه ثبت جهانی تنها بدین موضوع پرداخته می شود.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …