کمیته 7 نفره ای وجود ندارد/ ما در ساختمان بهار هستیم

رئیس هیات مدیره خانه سینما در واکنش به صحبتهای کاوش مبنی بر اینکه بر اساس توافق قبلی کمیته 7 نفره متشکل از سه نماینده از خانه سینمای ایرانیان، سه نماینده از خانه سینما و یک نماینده از طرف سازمان سینمایی معرفی می شوند تا بر روند بازگشایی خانه سینما و مجمع عمومی نظارت کنند،  گفت:ما تفاهمی برای کمیته هفت نفره نداریم. بلکه بر اساس صحبتهای رئیس سازمان سینمایی، سه نفر ناظر از طرف ارشاد قرار است بر برپایی و تشکل مجمع عمومی نظارت کنند.

 
وی افزود:هیات مدیره خانه سینما به زودی فراخوان برگزاری مجمع عمومی منتشر خواهد کرد و مجمع با حضور اصناف عضو خانه سینما با نظارت ارشاد و سازمان سینمایی برگزار خواهد شد.

 
توحیدی همچنین در ارتباط با شایعاتی مبنی بر اینکه در ساختمان خانه سینما شماره یک در بهار بسته است و روز گذشته آنها برای ورود به خانه دچار مشکل شده اند، عنوان کرد: این موضوع صحت ندارد و ما هم اکنون در ساختمان خانه سینما شماره یک هستیم. کسانی که این شایعات را منتشر می کنند بهتر است برای تهیه کزارش به خانه خیابان سمنان بیایند.

 

Check Also

معرفی نقاشان زن نامدار به بهانه روز جهانی طراحی و نقاشی

 ۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ماه، روز جهانی طراحی و نقاشی اعلام شده است. …