ابتکار از اقداماتی در زمینه ریزگردها خبر داد


289230_970در نخستین روزهای کاری در سازمان محیط زیست

ابتکار از اقداماتی در زمینه ریزگردها خبر داد

در حالی که مساله ریزگردهای عربی سال های سال است شهروندان استان های غربی و در سال های اخیر تهران را درگیر کرده است، رییس جدید سازمان حفاظت محیط زیست در نخستین روزهای کاری، از اقداماتی در حوزه ریزگردها خبر داد.

 

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …