20 درصد از حجم آب درياچه اروميه باقي مانده است


منصور باقرزاده کريمي با بيان اينکه از نظر تغيير اقليم نيم تا يک درجه سانتي گراد دماي منطقه درياچه اروميه گرم شده است، اظهار کرد: در واقع شاهد کاهش بارش برف و افزايش بارش باران در اين منطقه هستيم و اقليم تحت تأثير اين وضعيت قرار گرفته است. آب ظرفيت گرمايي ويژه‌اي دارد و وقتي خشک مي‌شود با تشعشعات نمکي اقليم منطقه سريعتر گرم و سرد مي‌شود و مي‌تواند بر افزايش دماي منطقه تأثيرگذار باشد.

مشاور و کارشناس دفتر تالاب‌هاي محيط زيست درباره آخرين وضعيت درياچه اروميه تصريح کرد: اين درياچه با توجه به اينکه در ماه شهريور قرار داريم از نظر موقعيتي بدترين شرايط را دارد در واقع از نظر مساحتي 60 درصد آن خشک، حجم آب آن 80درصد و سطح آن نيز 60 درصد کاهش يافته است.

وي با بيان اينکه تخريب سد از نظر علمي فني و اقتصادي براي نجات درياچه اروميه امکان پذير است، ادامه داد: در ساير نقاط دنيا از اين کار برايا حياي تالاب‌ها که در حال نابودي بسيار استفاده مي‌شود.

باقرزاده کريمي با اشاره به اينکه براي درياچه اروميه طرح و برنامه‌هاي سيستماتيک جامع با مشارکت ساير دستگاه‌هاي اجرايي و نخبگان تهيه شده است، گفت: متأسفانه اين طرح‌ها به دليل نبود اعتبارات متوقف شده است کارگروه ويژه درياچه اروميه 24 اقدام را براي نجات درياچه تصويب کردند که بايد هرچه سريعتر در دستور کار قرار گيرد.

وي درباره اين اقدامات گفت: لايروبي رودخانه و ورودي‌هاي منتهي به درياچه، هدايت آب بازيافتي منطقه به درياچه، خراب کردن داکت‌هاي مسيل‌هاي ورودي به درياچه که درسال 74 ايجاد شده است، ممنوعيت احداث چاه‌هاي غيرمجاز و نصب پمپ‌هاي غيرمجاز در رودخانه‌ها، رهاسازي آب سد ازجمله اين اقدامات است.

مشاور و کارشناس دفتر تالاب‌هاي محيط زيست درباره اينکه چقدر به احياي درياچه اروميه اميد داريد، گفت: آنقدر اميد دارم و اعتقاد دارم که مطمئنم اگر برنامه ريزي مناسبي شود درياچه قابل احياست حتي اگر تمام درياچه خشک شده باشد. وظيفه مديريتي و تخصصي و حاکميتي ما حکم مي‌کند که دست به احياي درياچه بزنيم.

باقرزاده کريمي با بيان اينکه در گذشته از 7 ميليارد مترمکعب آب در منطقه 3 ميليارد مترمکعب براي درياچه اروميه بود، تصريح کرد: هم اکنون که ميزان ذخيره آب به 4 ميليارد مترمکعب رسيده است اين ميزان ذخيره صرف کشاورزي آب شرب و صنعت مي‌شود و آبي براي درياچه اروميه رها نمي‌شود اين نشان مي‌دهد که ما سازگاري با شرايط را تمرين نکرده‌ايم و برنامه نداريم.

وي ادامه داد: حتي اگر به هر دليلي ميزان بارش‌ها و ذخيره آب کم باشد بايد در تقسيم آن به تمامي موارد توجه شود. براي نمونه بايد بگويم که استفاده ما از ذخيره آب نادرست است و به درستي از آب موجود در هيچ عرصه‌اي استفاده نمي‌کنيم چرا غرب از يک مترمکعب سه کيلو محصول برداشت مي‌کند اما ما از همين ميزان آب يک چهارم توليد را نداريم.

مشاور و کارشناس دفتر تالاب‌هاي محيط زيست با بيان اينکه توليد محصولاتمان نيز تنها 20 درصد به مردم تعلق دارد، گفت: جالب است سيبي را که به زحمت توليد مي‌شود در جاده‌ها مي‌بينيم که انباشته شده است و نصيب اکناف و حيوانات مي‌شود و مردم سهم ناچيزي دارند.

باقرزاده در پايان گفت: درست است که شاهد تغيير اقليم و افزايش يک درجه‌اي دما و ده درصدي کاهش بارش‌ها هستيم اما مي‌توانيم با برنامه‌ريزي اين معضل را حل کنيم.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

محیط‌زیست عامل وحدت و همگرایی در کشور است

رئیس سامان حفاظت محیط‌زیست گفت: پروژۀ تکثیر در اسارت یوز آسیایی نشان داد چطور مسالۀ …