مجوز برچیدن دکل مخابراتی حریم منظری ارگ بم صادر شدمدیر پایگاه میراث جهانی بم خبر داد


مجوز برچیدن دکل مخابراتی حریم منظری ارگ بم صادر شد

مدیر پایگاه میراث جهانی بم از صدور مجوز برچیدن دکل مخابراتی حریم منظری ارگ بم توسط کارگروه منظر فرهنگی خبر داد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …