هنوز از شهرسازی دولت‌محور عبور نکرده‌ایموزیر راه و شهرسازی:


هنوز از شهرسازی دولت‌محور عبور نکرده‌ایم

عباس آخوندی در مراسم تودیع و معارفه معاون شهرسازی و معماری وزارت راه گفت: « برای هر نوع ساخت و سازی همیشه پای دولت در میان بوده اما امروز وارد بازآفرینی بک هویت جدید شدیم که در آن باید به شهروندان توجه شده و اجازه انتخاب به آنها بدهیم.»

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …