شورای سیاست‌گذاری موزه‌ها تاسیس می‌شودمحمدرضا کارگر:


شورای سیاست‌گذاری موزه‌ها تاسیس می‌شود

عصر امروز در نشست معارفه مدیر کل اداره موزه‌ها، محمدرضاکارگر از برگزاری طرح شورای سیاست گذاری موزه‌ها و راه‌اندازی طرح هر موزه یک خانواده است خبر داد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …