شورای سیاست‌گذاری موزه‌ها تاسیس می‌شودمحمدرضا کارگر:


شورای سیاست‌گذاری موزه‌ها تاسیس می‌شود

عصر امروز در نشست معارفه مدیر کل اداره موزه‌ها، محمدرضاکارگر از برگزاری طرح شورای سیاست گذاری موزه‌ها و راه‌اندازی طرح هر موزه یک خانواده است خبر داد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …