گردشگری و آب :حمایت از آینده مشترک”


موضوع روز جهانی گردشگری درسال ۲۰۱۳

گردشگری و آب :حمایت از آینده مشترک’

روز جهانی گردشگری با موضوع :’گردشگری و آب :حمایت از آینده مشترک’، ۲۷ سپتامبر امسال درسراسر جهان برگزار می‌شود.

 

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …