تقویت حوزه فنی و زیربنایی اولویت اصلی در راه آهنمدیرعامل راه آهن اعلام کرد:


تقویت حوزه فنی و زیربنایی اولویت اصلی در راه آهن

مدیرعامل راه آهن با تاکید بر اولویت قرار گرفتن تقویت حوزه فنی و زیر بنایی در راه آهن، بستر سازی به منظور حضور نیروهای جوان در جهت رشد و ترقی راه آهن را از جمله برنامه های مدنظر برشمرد.

Check Also

رونمایی از لوح ثبت جهانی برنامه ملی پاسداری هنر خوشنویسی در کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از برگزاری نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب در سایه قلم …